سُمنیه

۰۳فروردین
فرقه ای بودایی در جهان اسلام

فرقه ای بودایی در جهان اسلام

سمنیه یا شمنیه از فرقه‌های بودایی است که پیش از ظهور اسلام وجود داشته اما پس از آن در عقاید کلامی گروهی از مسلمانان تاثیر گذاشته‌است.رهبر این فرقه شخصی به نام جریر بن حازم ازدی است که در بصره می‌زیسته و منزل وی به عنوان محلی برای اجتماع گفتگوی بودائیان بوده‌است.(1)