دنیا و آخرت

۰۳فروردین
آخرت شناسی اسلامی و زرتشتی

آخرت شناسی اسلامی و زرتشتی

معاد در چـشم انداز باورهای اسلامی امـری اسـت که در لحظه ای که تنها و تـنها «الله» از آن آگـاه است، رخ می دهد. برعکس، فرشگرد، همچون سانحه ازلیِ زرتشتی، رویدادی مترقب‌ اسـت‌ کـه در ذات آفرینشِ گیتی، سامان داده شده است.

۲۹اردیبهشت
پاسخ به شبهه بهشت اسلامی و مسیحی

پاسخ به شبهه بهشت اسلامی و مسیحی

نعمت‌های بهشتی صرفا در لذائذ مادی و جنسی خلاصه نمی‌شود و ذکر این موارد برای تشویق افرادی‌ست که از ایمان کمتری برخورداند و با نعمت‌های معنوی نمی‌توان آنها را ترغیب به بهشت کرد. مانند کودک که نمیتوان او را به وعده‌ی آپارتمان تشویق به درس خواندن کرد ولی در عین حال با شکلات قانع می‌شود.