داعش در هند

۲۷اردیبهشت
دامن‌زدن به اسلام‌هراسی با اکران فیلم ضد مسلمانان در بریتانیا

دامن‌زدن به اسلام‌هراسی با اکران فیلم ضد مسلمانان در بریتانیا

هیئت رده بندی فیلم بریتانیا (BBFC) به فیلم هندی ضد مسلمان داستان‌های کرالا چراغ سبز نشان داد تا در سینماهای بریتانیا اکران شود.