خراسان شمالی

۱۷مرداد
شعرخوانی اهل سنت خراسان شمالی در مدح امام حسین (ع)

شعرخوانی اهل سنت خراسان شمالی در مدح امام حسین (ع)

پژوهشگر و محقق اهل سنت خراسان شمالی گفت: سنی و شیعه در برخی جزئیات اختلاف دارند که دشمنان از آن سوءاستفاده می‌کنند.