حسینی طهرانی

۲۹اردیبهشت
خطر فرقه حدادیه برای حوزه‌های علمیه

خطر فرقه حدادیه برای حوزه‌های علمیه

یادداشت مهدی نصیری با عنوان «غلو عرفانی؛ خطری برای شریعت و عقلانیت در حوزه‌های علمیه» به بهانه بزرگداشت سیدهاشم حداد