حجاب و عفاف

۲۱تیر
نگاهی به حجاب در مسیحیت، یهودیت و زرتشت

نگاهی به حجاب در مسیحیت، یهودیت و زرتشت

برای حجاب در شریعت های گوناگون، نکاتی بیان شده که به مناسبت روز عفاف و حجاب، به انتشار آن خواهیم پرداخت.

۱۹تیر
فرقه های انحرافی و بی حجابی؛ دو عنصر استعماری مبارز با هویت ملت ایران

فرقه های انحرافی و بی حجابی؛ دو عنصر استعماری مبارز با هویت ملت ایران

بهمنش با بیان اینکه دشمنان ملت ها همواره قبل از چپاول ملت ها هویت آنان را تغییر می دهند گفت: با پیچیده ترین شیوه ها مورد تهاجم هویتی قرار گرفتی

۱۸تیر
احمد خاتمی: اولین بی‌حجاب ایران قره العین بهایی بود

احمد خاتمی: اولین بی‌حجاب ایران قره العین بهایی بود

احمد خاتمی گفت: بی‌حجابی در ایران به دو نفر می‌رسد، اولین بی‌حجاب غره العین بهایی بود که مردم را با بی‌حجابی به بهائیت دعوت می‌کرد. دومین فرد هم رضا خان قلدر بود

۱۸آبان
حجاب در ادیان الهی چگونه است؟

حجاب در ادیان الهی چگونه است؟

حجاب در ادیان و مذاهب الهی دارای جایگاه خاصی است و تمام ادیان آسمانی، حجاب و پوشش را بر زن واجب و لازم شمرده اند و جامعه بشری را به سوی آن فراخوانده اند؛ زیرا حیا و لزوم پوشش به طور طبیعی در نهاد زنان به ودیعت نهاده شده و احکام و دستورهای ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است.