تحجرگرایی

۲۴تیر
تولیت حرم شاهچراغ: جریان روشنفکری دینی و انجمن حجتیه هر دو به اسلام ظلم کردند

تولیت حرم شاهچراغ: جریان روشنفکری دینی و انجمن حجتیه هر دو به اسلام ظلم کردند

تولیت حرم مطهر شاهچراغ گفت: روشنفکری دینی و جریان تحجّر یعنی انجمن حجتیه هر دو به عالمان و مجاهدین راستین جریان فکر دینی و جریان اسلام ناب، ظلم کردند.

۱۴فروردین
تحجرگرا هر مخالفتی را با «چماق تکفیر» در نطفه خفه می کند

تحجرگرا هر مخالفتی را با «چماق تکفیر» در نطفه خفه می کند

هدف از بحث حاضر این است که از دیدگاه حضرت امام و با بررسی و تحلیل سخنان ایشان، گرایشات مختلف و اصناف گوناگون موجود در میان روحانیون ایران نسبت به انقلاب اسلامی شناسایی و معرفی شود.