تئوری راز

۲۹اردیبهشت
آیا «قانون جذب» در آموزه‌های اسلامی وجود دارد

آیا «قانون جذب» در آموزه‌های اسلامی وجود دارد

طرفداران این قانون در بسیاری از مباحث صورت گرفته مدعی هستند که قانون جذب موجود در آموزه‌های اسلامی نیز وجود داشته و در روایات معصومین قانون جذب مورد تاکید قرار گرفته است.

۲۸اسفند
انسان‌محوری و آمال‌پروری در قانون جذب

انسان‌محوری و آمال‌پروری در قانون جذب

مهم نیست تو خوب یا بد باشی و مهم نیست چیزی بخواهی که در ذات خود خوب باشد یا خوب نباشد، بلکه مهم خواست و طلب توست...