اسماعیان ایران

۲۷مرداد
تصاویری از آرامستان اسماعیلیان دیزباد و بقعه برخی مشاهیرشان

تصاویری از آرامستان اسماعیلیان دیزباد و بقعه برخی مشاهیرشان

دیزباد روستایی است در دل کوه بینالود، در چهل کیلومتری راه مشهد به نیشابور که به دو بخش دیزباد علیا و سفلی تقسیم می‌شود.