ازدواج همجنس گرایان

۰۷خرداد
رهیافتگان به سوی نور؛ روایتی از اسلام‌ستیزانی که مسلمان شدند

رهیافتگان به سوی نور؛ روایتی از اسلام‌ستیزانی که مسلمان شدند

در حالی که در برخی کشورها اقدامات ناشی از نفرت علیه مسلمانان و کشورهای اسلامی انجام می‌شود و اسلام‌هراسی در این کشورها رو به رشد است، اما اسلام‌ستیزان و کشیشان زیادی از گذشته تاکنون به دین اسلام مشرف شده‌اند.

۰۳خرداد
دادگاه حقوق بشر اروپا: رومانی باید ازدواج همجنس گرایان را به رسمیت بشناسد

دادگاه حقوق بشر اروپا: رومانی باید ازدواج همجنس گرایان را به رسمیت بشناسد

دادگاه حقوق بشر اروپا تاکید کرد که به مقامات رومانی دستور داده تا با تصویب قانونی، ازدواج همجنس گرایان را به رسمیت بشناسند.