آیت الله سیدان

۰۷اسفند
منشور روحانیت؛ ترسیم کننده مسیر روحانیت در هدایت و راهبری فکری جامعه

منشور روحانیت؛ ترسیم کننده مسیر روحانیت در هدایت و راهبری فکری جامعه

حجت الاسلام والمسلمین برنجکار، با بیان اینکه منشور روحانیت ترسیم کننده مسیر روحانیت در هدایت و راهبری فکری جامعه است، گفت: این منشور شاخص های اصلی حوزه پیشرو و سرآمد و تمدن ساز و پاسخگو به نیازهای بشریت را بیان می کند.