2

نقد قاطعانه دین زرتشت

  • کد خبر : 47480
  • ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۰
نقد قاطعانه دین زرتشت
متاسفانه کتاب مقدس زرتشتیان پر است از اشکال غیر مجاب، که برای نمونه به تعدادی از آن اشاره خواهیم کرد.

به گزارش پایگاه خبری مفاز، نقد و بررسی دین زرتشت همانند نقد دین یهود ومسیح و اسلام دارای طرفدار نیست، دلیل آن هم شاید این باشد که کمتر کسی از آئین، برنامه ها، احکام و حتی وجود آن اگاهی دارد و حتی خودشان هم کمتر ادعای بزرگی و جهانی بودن دارند، از این رو خود به خود در حاشیه قرار می گیرد وبه عبارتی دیگر این دین تعارض آنچنا نی ودندانگیری با ادیان دیگر ندارد تا با آن مقابله کند، به قول جان بی ناس، دین زرتشت یک آئین اخلاقی و طریقه یگانه پرستی است [1]

مسئله دیگری که هست این است که در پیامبر بودن زرتشت بحث جدی هست که آیا ایشان پیامبرالهی وفرستاده خداوند بود یا یک مرد صالح وخوب کرداروحال اگر بر فرض که ایشان پیامبر الهی باشند، نبی هستند یا رسول؟ (نبی به کسی می گویند که پیامبر هست ولی مامور ومکلف به تبلیغ دین نیست بلکه خودش یک فرد خوب وصالح وحجت الهی بر مردم روی زمین خدا است ورسول کسی است که فرستاده خداوند وم امور به تبلیغ دین است وحتی برخی دین جدیدی می آورند)

در میان پیامبران الهی300 واندی رسول هستند وبقیه که اکثریت را تشکیل می دهند انبیا الهی می باشند و رابطه بین نبی ورسول عموم وخصوصی مطلق است، یکی ازحکمتهای کثرت انبیا برگردد به حدیثی که خداوند هیچ وقت زمین را از حجت الهی خا لی نمی کند.

در حا ل حاضر این حدیث بیشتر پیرامون اثبات مهدویت استعمال و استفاده می شود.مهدویت یک بحثی است که اکثریان الهی وغیرالهی پیرامون ان به بحث پرداختند.مساله مهدویت خیلی بحث مهمی است که امیدوارم بعدا به آن بپردازیم ان شاء اله ولی همین قدر را فعلا بگویم که تقر یبا هیچ دینی نیست مگر اینکه متعرض مسا له مهدویت و مهدی نوعی شده باشد حتی همین دین زرتشت.، مهدی موعود در کتب زرتشتی سو شیانت نام دارد در کتب زرتشتی علاوه بر تصریحات فراوان دارای کنایه هایی است که ما را در این مسا له بسیار کمک می کند.

برای نمونه : در کتاب زند وهومن یسن( در فرهنگ لغت به معنای ستایش خدا است ) از ظهور شخصیت فوق العاده ای به نام سوشیانت نجات دهنده بزرگ خبر می دهد ودرباره نشانه های ظهور وی چنین می گوید: نشانه های شگفت انگیزی در اسمان پدید اید که به ظهور منجی جهان دلالت می کند و فرشتگا نی از شرق وغرب به فرمان او فرستاده می شوند به همه دنیا پیام می فرستند. سوشیانس این را به جهان رواج می دهد . فقر وتنگد ستی را ریشه کن سازد.  ایزدان را از دست اهریمن نجات داده مردم جهان را هم فکر و هم گفتار وهم کردار گرداند.[2].

بحث پیرامون مهدویت را به بعد واگذار می کنم و این مختصر نمی گنجد.

اشکالات در دین زرتشت (دین بهی) بسیار زیاد است بطوریکه اگر بناء بر بیان  همه آنها باشد یک کتاب جداگانه ای می طلبد از اینرو

به ایراد چند اشکال بر دین زرتشت اکتفا می کنم:

یکی از بهترین و عامه پسندترین اشکالات در این زمینه، ایراد اشکال بر کتاب مقدس آن دین است، متاسفانه کتاب مقدس زرتشتیان پر است از اشکال غیر مجاب، که برای نمونه به تعدادی از آن اشاره خواهیم کرد.

1- کتاب مقدس زرتشتیان به اعتراف خود شان کتاب موجود مشتمل بریک سوم از کتاب اصلی است [3] به عبارت دیگر دوسوم از پندیات واحکام ومسا ئل مورد نیاز مومنین دین زرتشت از بین رفته است.و به دست پیروان دین زرتشت نرسیده است [4] حال سوال اینست (الف): تکلیف مکلفین و پیروان دین زرتشت چیست؟ چه باید انجام دهند؟ (ب):اگر مطالب وارد شده مهم و به درد بخور بود پس چرا خداوند آنرا حفظ نکرد آنچنانکه ما مدعی هستیم که خداوند قران را حفظ کرده است و اگر مهم نبود پس چرا نازل کرده است؟

(ج):حال دینی که کتاب مقدسشان، – که اساس واصل دین به آن است،- این چنین باشد پس طبیعتاّ نمی تواند یک دین کامل وجامع برای تمام مردم در تمام اعصار باشد وپیامبرش هم یقیناّ نمی تواند خاتم الانبیاء باشد.

اگر پیروان ادیانی همچون یهودی ومسیحی ادعائی کنند که دینشان آخرین دین و پیامبرشان خاتم الانبیاء است می تواند قابل شنیدن باشد زیرا آنهاعلاوه بر اینکه دارای کتابی محکمتر از کتاب اوستا هستند پیامبر آنها بزرگتر ومعروفتر وجامعتر از پیامبر آنها خواهد بود.

2- اشکا ل دیگر اینکه هر پیامبری که آمد پیروان دین بعدی پیامبر قبلی را به عنوان پیامبر الهی ویا حتی صاحب دین قبول داشتند (مثلا یهودیان پیامبری حضرت نوح و ابراهیم ودیگر پیامبران قبل خود را تائید می کنند و یا مسیحیان پیامبری حضرت موسی را قبول دارند ویا مسلمانان پیامبری حضرت عیسی را تائید می کنند) (الف) ولی مساله در دین زرتشت غیرروال معمول است زیرا پیامبر بودن او بحث جدی هست (ب) وبر فرض پیامبر بودن در رسول وصاحب دین وتبلیغ بودن او بحث جدی تر هست.پس با وجود مطلب فوق بسیار واضح است که نمی توان پیامبر دین زرتشت را آخرین پیامبر ودین زرتشت را کامل ترین وجامع ترین وآخرین دین الهی دانست .

3- یکی از اشکالات اساسی که ما مسلمین به مسیحیت وزرتشت می کنیم عدم اعتقاد عملی وحتی قولی [5] آنها به خدای یگا نه است زرتشت کارها را به دو قسم خوب وبد تقسیم می کند  وخوبیها را به اهورا مزدا ( خدای خوبی ) وبدیها را به اهریمن ( خدای بدی ) نسبت می دهند.

اگرچه آنها در برخی عبا رات خود اذعان به یگا نگی خداوند می کنند ولی در عمل برای خدای یگانه شر یک قا ئل می شوند، علاوه بر ان تدبیر وامور برخی موارد را به غیر خدا که زائیده خدا و اهورا مزدا است نسبت می دهد :مثلا” خدای اب.یا خدای بدیها [6] وغیره

 کلام آخر در مورد دین زرتشت
یکی از قوانین انها جشن سدره پوش است. این جشن در اسلام به نام جشن تکلیف است. یک جوان زرتشتی در سن 15 سا لگی با گر فتن جشن سدره پوش که تعدادی ومقداری پارچه وبا برخی اعما ل دیگر است ورودش را به دین زرتشت جشن می گیرند.

یکی از جشنهای انها جشن سده است این جشن به خاطر پدید آمدن و بوجود امدن اتش گرفته می شودوبرای

ان داستان های متفاوتی بیان کردند که شخصی [7] سنگی پر تاب کرد بسوی یک ماری از قرار ان سنگ بر سنگی دیگر برخورد وبرق وجرقه ای زد که باعث پدید آمدن اتش شد.[8]

سده جشن پیدایش اتش است                           زتش این جهان پر فروغ وخوش است

خواندن نماز در آئین زرتشتی شایسته است نه بایسته .درقوانین آنها نماز خواندن وجوبی ندارد وآن در پنج مرتبه است.

یکی از مسائلی که در دین بهی است و بسیار به عقاید وهابیون شباهت دارد یا خود همان عقیده است عدم اعتقاد به توسل است.درائین بهی به قول خودشان مرده پرستی نکوهیده شده وباید تنها از خدای یکتا یاری بخواهند، این همان مساله ای هست که امروزه وهابیون به شدت به آن دامن می زنند وبه خاطر همین مساله ما شیعیان را بت پرست، کافر و مشرک وحتی مهدورالدم می دانند. انشاء الله اگر فرصتی بشود و خداوند توفیق دهد به عقاید وهابیون و جواب هایی که به آنها داده می شود خواهم پرداخت.

پی نوشتها:

[1] تاریخ جامع ادیان ص 305

[2] بحث مهدویت در دین زرتشت خود یک بحث جداگانه ای می طلبد

[3] www.zoroastrian.orgسایت متعلق به زرتشتیان

[4] این یک مطلب غیر انکار است وبه راحتی میتوان در کتب و منابع زرتشتیان مشاهده کرد

[5] این مساله اگرچه ظاهرا مورد انکار زرتشتیان است ولی با مطالعه کتب ومنابع انها وحتی مسیحیان به راحتی قابل درک است

[6] انها خدای بدیها را اهریمن می نامنند

[7] در ذکر نام این شخص در کتب و منابع زرتشتی اختلاف است

[8] کتاب اوستا

لینک کوتاه : https://mafaz.ir/?p=47480

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.