پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم : پس از من هرگاه شک آفرینان و بدعت گذاران در دین را دیدید، از آنان ابراز برائت کنید... و از معایب آنان بگویید... تا مبادا در خراب کردن اسلام طمع کنند. () , وسائل الشیعه 508/11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

پنجشنبه 8 آبان ماه 99 23:04

ابلیس صوفیه

مفاز/ کتاب ابلیس صوفیه، حاصل پژوهشی است که در آن نگارنده به بررسی نقش و جایگاه شیطان در نظام هستی از منظر روسای فرق تصوف پرداخته است.

به گزارش مفاز، در راستای نقد بی گناه انگاری شیطان در آموزه های فرقه های صوفیه، این کتاب با همت آقای عزیر میکائیلی به نگارش در آمده است.

کتاب حاضر، حاصل پژوهشی است که در آن نگارنده به بررسی نقش و جایگاه شیطان در نظام هستی از منظر روسای فرق تصوف پرداخته است.

نویسنده در ابتدای کتاب، به توضیح مختصر الفاظ پرداخته و وبا بیان چیستی و ماهیت وجودی شیطان، به ویژگی‌های آن در قرآن بر اساس تفسیر المیزان پرداخته است.

در بخش بعدی آراء و نظرات بزرگان صوفیه مانند حسن بصری در مورد مدح وستایش ابلیس را به ترتیب تاریخ حیات شان بیان نموده است.

در فصلی دیگر با عنوان‌بندی آن گفتارها، به مقایسه و نقد آن‌ها پرداخته و بر اساس آیات نورانی قرآن کریم و روایات و سیره ائمه معصومین به نقد و اشکالات باور های انحرافی آنان در مورد شیطان پرداخته است.

این کتاب توسط انتشارات محقق اردبیلی در سال 1395در 116 صفحه چاپ شده است./ ت
رهپویان هدایت