پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم : پس از من هرگاه شک آفرینان و بدعت گذاران در دین را دیدید، از آنان ابراز برائت کنید... و از معایب آنان بگویید... تا مبادا در خراب کردن اسلام طمع کنند. () , وسائل الشیعه 508/11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

سه شنبه 22 مهر ماه 99 22:40

تاریخ جامع ادیان

تاریخ جامع ادیان در نوع خود کتاب منحصر به فردی است که در زمینة تاریخ جمیع ادیان، در دسترس دین پژوهان و دانشجویان فارسی زبان قرار دارد.

به گزارش مفاز، تاریخ جامع ادیان تالیف جان ناس در 573 صفحه با ترجمه علی اصغر حکمت در نوع خود کتاب منحصر به فردی است که در زمینة تاریخ جمیع ادیان، در دسترس دین پژوهان ودانشجویان فارسی زبان قرار دارد.

این کتاب دارای چهار بخش است:

بخش نخست: ادیان ابتدایی و گذشته
نویسنده دراین بخش، جایگاه دین در دوره های پیش از تاریخ وفرهنگ های ابتدایی ونیز ادیان اقوام پیشین را بررسی کرده و در کنار این موضوع، دوازده ویژگی مشترک ادیان ابتدایی را که برخی از این ویژگی ها به گونه ای در ادیان بزرگ امروزی نیز وجود دارند، بررسی کرده است.

بخش دوم: مذاهب هند
در این بخش، به پیشینه تاریخی ، مناسک، فرقه ها وتحولات ادیانی پرداخته است که خاستگاه آنها شبه جزیره هند می باشد؛ دین هایی چون هندوئیسم، جینیزم، بودیسم وآیین سیک.

بخش سوم: درباره ادیان خاور دور
مباحث این بخش به دینهای چینیان مانند مذهب تائو،کنفوسیوس و شینتو اختصاص دارد.

بخش چهارم: ادیان خاور نزدیک
چهار دینی که ظهور آنها در منطقه خاور نزدیک (ایران، جزیرة العرب،منطقه عمومی بیت المقدس وشام و مصر قدیم ) بوده، در این بخش آمده اند. کیش زرتشتی، مذهب یهود، آیین مسیحیت و دین اسلام، موضوع این بخش می باشد.

دانلود کتاب تاریخ جامع ادیان