پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم : پس از من هرگاه شک آفرینان و بدعت گذاران در دین را دیدید، از آنان ابراز برائت کنید... و از معایب آنان بگویید... تا مبادا در خراب کردن اسلام طمع کنند. () , وسائل الشیعه 508/11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

پنجشنبه 16 مرداد ماه 99 19:50

سیاه‌کشی آمریکایی و ریشه‌های برده‌داری مسیحیان صهیونیست

مفاز/ برخورد خشن و غیر انسانی نیروهای نژادپرست امریکایی به دستور مقامات این کشور با مردم و مخصوصا رنگین پوستان ما را بر آن داشت تا ریشه های این رفتار انحصارطلبانه و نژادپرستانه را بررسی کنیم.

به گزارش مفاز، آنچه میان مسئولین امریکایی، تصمیم گیران و تصمیم سازان این کشور کاملا مشهود بوده و نمود دارد اعتقاد آنان به صهیونیسم و مسیحیت صهیونیستی است.(در این باره مقالات متعددی چه به زبان فارسی و چه انگلیسی در اینترنت موجود است که می توان به اعتقاد و علاقه سران امریکایی در این زمینه پی برد.)

اما به چند نمونه تاریخی از رفتار ارباب رعیتی و نژادپرستانه مسیحیت صهیونیستی اشاره می‌کنیم تا مشخص شود آنچه امروز در امریکا اتفاق می افتد ریشه های چند صد ساله داشته و کاملا موافق اعتقادات مسیحیان صهیونیست است.

ابتدا باید گفت که عهد عتیق و عهد جدید هر دو مورد قبول تام و کامل مسیحیان صهیونیست بوده و در انجیل متی، باب پنجم، بند17 از حضرت عیسی (ع) نقل شده است:
«گمان مبرید که آمده ام تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیاء را منسوخ کنم،
من آمده ام تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام رسانم ...
پس اگر کسی از کوچکترین حکم آن سرپیچی نماید و به دیگران نیز تعلیم دهد که چنین کنند
او در ملکوت آسمان از همه کوچکتر خواهد بود»
بنابراین از دید آنان، در واقع عهد جدید در ادامه همان عهد قدیم است.

جواز فروش دختران!

طبق کتاب مقدس بنی اسرائیل اجازه دارند دختران را به عنوان کنیز بفروشند:‌ «اگر مردی‌ دختر خود را به‌ کنیزی‌ بفروشد، آن‌ کنیز مانند غلام‌ در پایان‌ سال‌ ششم‌ آزاد نشود. اگر اربابش‌ که‌ آن‌ کنیز را خریده‌ و نامزد خود کرده‌ است‌، از او راضی‌ نباشد، باید اجازه‌ دهد تا وی‌ بازخرید شود!! ولی‌ حق‌ ندارد او را به‌ یک‌ غیراسرائیلی‌ بفروشد».(خروج 21: 7-8)

جواز قتل تدریجی!

این حکم مربوط به کتک زدن بردگان است، یعنی مالکین می توانند تا جایی که منجر به مرگ دفعی نشود بردگان را کتک بزنند، اما اگر به مرگ تدریجی منتهی شد مشکلی ندارد!! «اگر کسی‌ غلام‌ یا کنیز خود را طوری‌ با چوب‌ بزند که‌ منجر به‌ مرگ‌ او گردد، بایـد مجـازات‌ شـود. اما اگر آن‌ غلام‌ یا کنیز چند روز‌ پس‌ از کتک‌ خوردن‌ زنده‌ بماند، اربابش‌ مجازات‌ نشود»(خروج 21: 20-21)

بنابراین قطعا برده داری از نگاه مسیحیت صهیونیست امر قبیح و زشتی تلقی نمی شود و اینکه امروزه در امریکا و برخی از کشورهای غربی به سیاه پوستان از بالا نگاه می شود و هنوز نمادهای برده داری در این کشورها اهمیت دارد نشان دهنده ریشه های این رفتار در اعتقادات صهیونیست هاست.

موضوعی که اسلام آن را کاملا نفی می کند و در قران و روایات اهل بیت علیهم السلام آیات و روایات متعددی موجود است که به رفتار محبت آمیز و در نهایت آزاد سازی آنان اشاره شده است.

سخنان مستشرق مشهور فرانسوی گوستاولوبون که خود پرورش یافته بین مسیحیان و یهودیان است اما برده داری در شرق را نسخه ای متفاوت می داند می تواند در پایان مفید باشد:
«تمام جهانگردانی که درباره مساله برده داری در مشرق زمین به تحقیق پرداخته اند معترفند که این سر و صدای مغرضانه ای که برخی از اروپاییان در اطراف آن به راه انداخته اند به کلی بی اساس است. (تمدن اسلام و غرب، صص464 تا 466)/ ت
رهپویان هدایت