پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم : پس از من هرگاه شک آفرینان و بدعت گذاران در دین را دیدید، از آنان ابراز برائت کنید... و از معایب آنان بگویید... تا مبادا در خراب کردن اسلام طمع کنند. () , وسائل الشیعه 508/11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

پنجشنبه 16 مرداد ماه 99 19:28

افشاگری از پشت پرده کلیسای ایران از کلیساهای فعال تبشیری

مفاز/ اعترافات بهروز نجات ثابت از فعالان جریان تبشیر از پشت پرده کلیسای ایران یکی از کلیساهای فعال تبشیری

اینجا ببینید