پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم : پس از من هرگاه شک آفرینان و بدعت گذاران در دین را دیدید، از آنان ابراز برائت کنید... و از معایب آنان بگویید... تا مبادا در خراب کردن اسلام طمع کنند. () , وسائل الشیعه 508/11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

مقامات کلیسای واتیکان:

سه شنبه 10 تیر ماه 99 20:57

کودکان را با تهدید به کلیسا نکشانید

مفاز/ اسقف رینو فیسیچلا گفت: به نظر می رسد کلیساها با به تاخیر انداختن مراسم غسل تعمید و تعویق زمان تکلیف شرعی کودکان، آنها را به کلیسا می کشانند که در واقع نوعی تهدید کودکان محسوب می شود

به گزارش مفاز، رئیس شورای گسترش پیام انجیل در مراسم رونمایی نسخه جدید راهنمای اعمال دینی، گفت: به نظر می رسد کلیساها با به تاخیر انداختن مراسم غسل تعمید و تعویق زمان تکلیف شرعی کودکان، آنها را به کلیسا می کشانند که در واقع نوعی تهدید کودکان محسوب می شود که اگر به کلیسا نیایند، غسل تعمید نخواهند شد.

وی ابراز کرد: امیدوارم نسخه جدید تعلیمات دینی واتیکان باعث شکل گیری گفتگویی معنوی بین روحانیون کلیسا شود و دین را از قید و بندهایی برهاند که مانع از تحرک و اثرگذاری آن شده اند.

رئیس شورای گسترش پیام انجیل ادامه داد: اولین قید و بند این است که روحانیون با تعلیمات دینی مثل درسهای مدرسه برخورد می کنند که معلمان بر اساس تقویم مشخص و متون مشخص موظف به ارائه مباحث مشخصی هستند.

وی افزود: در صورتی که دین فرآیندی پویاست که باعث ایجاد رابطه ای فردی با حضرت مسیح در بین جماعت مسیحیان کلیسا می شود و زندگی و تحربه ایست که هر روز بر اساس ارزش های مسیحیت تازه و نو به نو می شود.

رئیس شورای گسترش پیام انجیل دومین قید و بند را ذهنیتی دانست که تعلیمات دینی را مقدمه تشرف کودکان به ساحت دین دانست و افزود: اگر دین فقط در چنین تعلیمات و دستوراتی خلاصه شود کودکان را با فضایی تهی و عاری از ایمان قلبی رها می کند.

اسقف فیسیچلا با نقد این رویکرد گفت: نباید کودکان را با چنین روش هایی به زور به کلیسا بیاوریم چون در این صورت با دین همچون ابزار برخورد کرده ایم./ ت
موسسه گفتگوی ادیان