پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم : پس از من هرگاه شک آفرینان و بدعت گذاران در دین را دیدید، از آنان ابراز برائت کنید... و از معایب آنان بگویید... تا مبادا در خراب کردن اسلام طمع کنند. () , وسائل الشیعه 508/11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

یکشنبه 11 خرداد ماه 99 13:33

تفاوت حقوق بشر آمریکایی و اسلامی

مفاز/ حرکت آیت‌الله صافی گلپایگانی، ویترین حکومت اسلامی است. حکومت ایران و بزرگان ایران، از مسئولین تا اندیشمندان، مخالف برخوردهای نژاد پرستانه هستند و طبق آن عمل می‌کنند.

به گزارش مفاز، بوسه آیت‌الله صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید بر دستان یک طلبه آفریقایی‌تبار حوزه علمیه قم (در سال 1392)  یک حرکت نمادین برای القای فرهنگ ضد نژادپرستانه بود و می شود با حرکت های مکرر پلیس، متفکرین و حاکمان نژاد پرست آمریکا که صدها سال است پوست کله‌ی رنگین پوستان را کندند و خون آنها را در شیشه کرده اند مقایسه کرد.

حرکت آیت الله صافی، ویترین حکومت اسلامی است. حکومت ایران و بزرگان ایران، از مسئولین تا اندیشمندان، مخالف برخوردهای نژاد پرستانه هستند و طبق آن عمل می‌کنند.

این پلیس آمریکایی هم که در مقابل دید همگان و به صورت زنده، یک رنگین پوست را خفه می کند و هیچ کس جرئت نزدیک شدن به صحنه را ندارد، نماد، غالب تفکر و ویترین حکومت آمریکاست. او صرفا یک پلیس نیست. او ویترینی از تفکر و خوی وحشی گری ایالات متحده است و صدها سال است بوده و ادامه دارد.

حرکت آیت الله صافی نماد تفکر شیعه است که ۱۴۰۰ سال است که بوده و ادامه دارد و حکومت هم تابع این تفکر است.

دین پاپ محصور و محدود به کلیساست و جوامع غربی بر اساس تفکرات مسیحیت اداره نمی شود. و پاپ و مسیحیت در کلیسا قابل احترام است.

کاری هم که از پاپ دیدیم، در راستای نفی نژادپرستی نبوده و صرفا برای آشتی دادن مخالفان رییس جمهور سودان جنوبی با دولت بوده است.

قیاس بوسیدن پای رییس جمهور سودان توسط پاپ، یک حرکت کدخدامنشانه و در راستای برقراری صلح بین دو جبهه سیاه پوست بوده است و قابل قیاس با حرکت نمادین و فرهنگی ضد نژادپرستانه‌ی آیت الله صافی نیست./ ت
منبع: کانال حقیقت بهائیت دویست سال خشونت خیانت خرافه

6816.jpg