قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم : إِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ بَعْدِي عَلَى ثَلاَثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً فِرْقَةٌ مِنْهَا نَاجِيَةٌ وَ اِثْنَتَانِ وَ سَبْعُونَ فِي اَلنَّارِ . (همانا امت من به زودى پس از من هفتاد و سه گروه خواهند شد كه يك گروه نجات يابنده و هفتاد و دو گروه در آتشند.) , الخصال 2/707      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

ادعانامه فرقه ازلی علیه بهاییت « هشت بهشت »

دوشنبه 11 شهریور ماه 98 13:02

ادعانامه فرقه ازلی علیه بهاییت « هشت بهشت »

اختلاف و انشعاب را باید عارضهاي طبیعی براي فرقههایی چون بابیه تلقی کرد. اساساً نزاع و کشمکش، بخشی از فرایند تبلور و زیست آنان را شکل میدهد. در این میان، از قلم نیز به صورت ابزاري در این میدان استفاده شده است و نگارش کتب و رسالات علیه یکدیگر قسمتی از رویارویی گروههاي منشعب با همدیگر میباشد