پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم : پس از من هرگاه شک آفرینان و بدعت گذاران در دین را دیدید، از آنان ابراز برائت کنید... و از معایب آنان بگویید... تا مبادا در خراب کردن اسلام طمع کنند. () , وسائل الشیعه 508/11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

سه شنبه 28 آبان ماه 98 07:06

کتاب «بستان الناظرین»؛ اثری در معرفی شیعه و ویژگی‌های آن

مفاز/ بستان الناظرین در سال ۱۱۱۹ - ۱۱۲۰ نوشته شده و مجموعاً در ۳۱۰ فریم یعنی ۶۱۶ صفحه سامان یافته، دارای خطی بسیار زیباست.

به گزارش مفاز، کتاب بستان الناظرینکه  در سال ۱۱۱۹ - ۱۱۲۰ نوشته شده و مجموعاً در ۳۱۰ فریم یعنی ۶۱۶ صفحه سامان یافته، دارای خطی بسیار زیباست.

در واقع، این کتاب را می‌توان اثری در معرفی شیعه و ویژگی‌های آن دانست؛ کتاب «بستان الناظرین فی معرفه ائمه الهادین» شامل چهل حدیثی است که نویسنده انتخاب و شرح کرده و ضمن آن سعی کرده است به مسائل مختلفی که به تشیع و اعتقادات صحیح او مربوط می‌شود، بپردازد.

در واقع، کتاب بستان الناظرین را می‌توان اثری در معرفی شیعه و ویژگی‌های آن دانست. این اثر که در سال ۱۱۱۹ – ۱۱۲۰ نوشته شده و مجموعاً در ۳۱۰ فریم یعنی ۶۱۶ صفحه سامان یافته، دارای خطی بسیار زیباست.

نویسندۀ این اربعین، براساس آنچه در خاتمه آمده، محمد یوسف بی کاست و کاتب نسخه که یادداشتی هم در پایان نوشته، خود را محمد بن فضل لله الحسینی الموسوی الجهرمی یاد کرده و مؤلف را که مخدوم خود دانسته محمد یوسف بیکا نام برده است.

رسول جعفریان پیش از این، از این نویسنده، اثری با عنوان رساله در پادشاهی صفوی منتشر کرده است. (مجلس، ۱۳۸۷) نام وی در آن کتاب محمد یوسف ناجی آمده و گفته شده که اصلش گرجی بوده است. در مقدمه‌ای که جعفریان بر آن کتاب نوشته، آورده که وی کتاب اربعینی دارد که مشخص نیست مانده است یا خیر، اما اکنون معلوم می‌شود که مانده و همین کتابی است که او در مقالۀ جدیدش آن را معرفی کرده است.

در ابتدای کتاب، از این اثر با عنوان «اربعین، موسوم به بستان النظارین فی معرفه أئمه‌الهادین در تعریف ائمه طاهرین» یاد شده و روش مؤلف آن است که متن حدیث را به ترتیب یک تا چهلم می‌آورد و ترجمه می‌کند و سپس به بیان نکاتی که می‌توان از آن برداشت کرد می‌پردازد. در این ضمن گاه ده‌ها حدیث دیگر ضمن شرح حدیث اصلی آورده می‌شود.

جعفریان این اثر را به جهت دیدگاه‌های تازه و شرح‌های نوی که درباره برخی مسائل داده است، برخی نکات تاریخی مربوط به روزگار مؤلف، اشعار بیشمار و قابل توجه از جهت حفظ ادبیات عامه مذهبی، و فهرست بلند منابع و مآخذی که در این کتاب از آن‌ها نقل شده است، حائز اهمیت و باارزش می‌داند./ ت
مهر