پیامبر اکرم (ص) : أنَّهُ نَهى عَن نِكاحٍ يُرادُ بِهِ غَيرُ وَجهِ اللّهِ وَالعِفَّةِ ، ونَهى عَنِ النِّكاحِ بِالرِّياءِ وَالسُّمعَةِ . (از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه ايشان از ازدواجى كه براى غير رضاى خدا و حفظ پاك دامنى باشد ، نهى فرمود ، و از ازدواج براى خودستايى و شهرت طلبى نيز نهى فرمود) , دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۴ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

مخالفت ائمه با تصوف و صوفیه

دوشنبه 26 فروردین ماه 98 11:37

مخالفت ائمه با تصوف و صوفیه

امامان شیعه که هیچ گاه در برابر نیرنگ بازان و ملحدان سکوت ننموده، در موارد گوناگون به مقتضای آنچه می بایست صورت می پذیرفته اقدام نموده اند، اصحاب و پیروان را از آنها بر حذر داشته، پرده از روی فریبکاری و نیرنگ بازی و نحوه گمراه کردن مردم برداشته اند و حتی گاهی می خواستند حاضران به غائبان انتقال دهند که فلانی کذاب است چنان که در ماجرای اسحاق بن عمار چنین دستور دادند