امام حسین علیه السلام : مَن دَعا عَبدا مِن ضَلالَةٍ إلى مَعرِفَةِ حَقٍّ فَأَجابَهُ، كانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ كَعِتقِ نَسَمَةٍ . («هر كس انسانى را از گم راهى به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند، اجرى مانند آزاد كردن بنده دارد» .) , مسند زيد : ص ۳۹۰ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

مخالفت ائمه با تصوف و صوفیه

دوشنبه 26 فروردین ماه 98 11:37

مخالفت ائمه با تصوف و صوفیه

امامان شیعه که هیچ گاه در برابر نیرنگ بازان و ملحدان سکوت ننموده، در موارد گوناگون به مقتضای آنچه می بایست صورت می پذیرفته اقدام نموده اند، اصحاب و پیروان را از آنها بر حذر داشته، پرده از روی فریبکاری و نیرنگ بازی و نحوه گمراه کردن مردم برداشته اند و حتی گاهی می خواستند حاضران به غائبان انتقال دهند که فلانی کذاب است چنان که در ماجرای اسحاق بن عمار چنین دستور دادند