امام حسین علیه السلام : مَن دَعا عَبدا مِن ضَلالَةٍ إلى مَعرِفَةِ حَقٍّ فَأَجابَهُ، كانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ كَعِتقِ نَسَمَةٍ . («هر كس انسانى را از گم راهى به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند، اجرى مانند آزاد كردن بنده دارد» .) , مسند زيد : ص ۳۹۰ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

پس پرده هولوکاست

شنبه 18 اسفند ماه 97 14:38

پس پرده هولوکاست

کتابی که پیش روي شماست پَسِ پرده هولوکاست نام گرفته است. درباره ي این افسانه و جعل تاریخی آن، مطالب بسیاري می توان نوشت. همان طور که دستگاه تبلیغاتی صهیونیست ها نیز در تأیید ادعاي دروغین خود کتاب ها و مقالات بسیاري نوشته اند. همانگونه که در این کتاب آمده، محافل صهیونیستی مسلط بر نظام هاي سیاسی و اداري غرب، هرگونه سؤال و تردید در اصل ادعایی خود را برنمی تابند، اما واقعیت براي همیشه پنهان نمانده و نخواهد ماند. امروزه دیگر پژوهشگران و دانشمندان آزاداندیش، خود را از سیطره تبلیغاتی صهیونیست ها رهانیده و آرام آرام در گوشه و کنار جهان زمزمه هایی در رد این ادعا سر داده اند؛ هرچند این تلاش ها هنوز در ابتداي راه است و در آینده شکوفا خواهد شد. این کتاب برآن است تا در یک نگاه کلی، اما دقیق، علمی و مستند، به ویژه با استفاده از کتاب هاي محافل صهیونیستی و با بررسی این آثار و استخراج تناقضات درونی آنها، دروغ بودن این ادعا را بیش از پیش بر خوانندگان معلوم سازد.