پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم : پس از من هرگاه شک آفرینان و بدعت گذاران در دین را دیدید، از آنان ابراز برائت کنید... و از معایب آنان بگویید... تا مبادا در خراب کردن اسلام طمع کنند. () , وسائل الشیعه 508/11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

یوگا و تای چی

شنبه 27 بهمن ماه 97 16:01

یوگا و تای چی

اجرای سبک‌های یوگا و تای‌چی در اماکن عمومی ورزش‌های شرقی از قبیل یوگا، ووشو، تای‌چی‌چوان و غیره... که خواستگاه آنان کشورهای آسیای شرقی می‌باشند، برگرفته از ادیانی چون بودا می‌باشند و هر کجا باشند حامل این نوع ادیان هستند که ناخواسته تأثیر نامطلوب خود را بر مخاطبین خود می‌گذارند. در این‌ بین متأسفانه مسئولین دولتی نیز به ترویج آن دامن می‌زنند.

شهرداری_تهران اقدام به برگزاری این سبک ورزشی در فضای عمومی کرده بود که شرکت‌کنندگان به‌صورت مختلط، حرکات تای‌چی را انجام می‌دادند. و این جای سؤال است که چنین مجوزی در یک کشور اسلامی چگونه صادر شده است؛ درحالی‌که این سبک ورزشی حامل القائات شبهه معنوی است و به‌صورت کاملاً غیرمستقیم تفکرات انحرافی همچون بودیسم، تائوئیسم را به مخاطبین خود القاء می‌کند.

منبع؛ بوستان آب‌و‌آتش، اردیبهشت 95n_erfanha