پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

گام به گام به نفع اسراییل : پیوند ناگسستنی بهائیت و صهیونیسم

شنبه 5 خرداد ماه 97 13:39

گام به گام به نفع اسراییل : پیوند ناگسستنی بهائیت و صهیونیسم

اشاره به رسمیت شناخته شدن بهائیت از سوي رژیم صهیونیستی و حمایت بی دریغ براي تبلیغ آن از سوي این رژیم که بر اساس آموزه هاي تلمود و تورات تحریف شده، یهودیت را آیین برتر می پندارد، موضوعی است که به سادگی نمی توان از آن چشم پوشید. برقراري رابطه ي صمیمانه این فرقه با صهیونیست ها یی که زمین را میراث بنی اسراییل و خود را وارثان سیاست و حاکمان اقتصاد جهانی می دانند، گامی براي تحقق اهداف صهیونیسم است