امام علی علیه السلام : اِيّاكُمْ وَ الْكَسَلَ فَإِنَّهُ مَنْ كَسَلَ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّ الله؛ (از تنبلى بپرهيزيد كه تنبل حق خداى را ادا نكند.) , تحف العقول ، ص 112      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

کلیات تاریخ ادیان از دیدگاه قرآن و حدیث

سه شنبه 2 خرداد ماه 96 12:11

کلیات تاریخ ادیان از دیدگاه قرآن و حدیث

فهمیدن، شناختن اهداف آن شکل میگیرد. تلاوت، تفکر، دریافت و عمل انسانها به دستورالعملهاي آن، سطوح مختلف دارد. کارهایی که براي تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام میگیرد هرکدام به نوبه خود ارزشمند است. کارهاي گوناگونی که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر بیستونی براي نسل جوان در جهت این خدمت بزرگ و امکان ارتباط بهتر نسلجوان با قرآن انجامدادهاند؛ همگی قابل تقدیر و تشکر و احترام است. به علاقهمندان بخصوص جوانان توصیه میکنم که از این آثار بهرهمند شوند.