قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إنَّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ حَرَارَةٌ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لَنْ تَبْرُدَ أَبَداً (همانا شهادت حسین حرارتی در قلب مومنین ایجاد می کند که هرگز سرد نمی شود) , مستدرک الوسائل، ج 10ص 318      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

چه عاملی موجب تحریف کتاب مقدس شد؟

چهارشنبه 27 تیر ماه 97 11:08

چه عاملی موجب تحریف کتاب مقدس شد؟

آموزه های کتاب مقدس، به ویژه تعالیم پولس که مردم را تابع محض حاکمان می داند، آنان را در موضع برتر و مردم را سرسپرده ی آنان معرفی می کند

به گزارش مفاز؛ در قسمت قبل این نوشتار اصلی ترین دلایل و عوامل تحریف کتاب مقدس را بررسی خواهیم کرد.

3- کثرت پیامبران و رسولان دروغین

بر اساس گزارش عهد عتیق، در میان بنی اسرائیل پیامبران دروغین کم نبودند. بسیاری از آنان نوشته های خود را به نام وحی و الهام به مردم ارائه می کردند. ارمیای نبی (ع) در وصف کاتبان عوام فریب چنین گفته است: « چگونه می گویید که ما حکیم هستیم و شریعت خداوند با ما است. به تحقیق قلم کاذب کاتبان به دروغ عمل می نماید. حکیمان شرمنده و مدهوش و گرفتار شده اند. اینک کلام خداوند را ترک نموده اند، پس چه نوع حکمتی دارند.»

این کلام به خوبی نقش کاتبان را در تحریف شریعت روشن می سازد. در باب دیگری از همین کتاب آمده است:

از انبیای اورشلیم نفاق در تمامی زمین منتشر شده است. یهوه صبایوت چنین می گوید: به سخنان این انبیایی که برای شما نبوت می کنند گوش مدهید زیرا شما را به بطالت تعلیم می دهند و رویای دل خود را بیان می کنند نه از دهان خداوند … من این انبیا را نفرستادم لیکن دویدند به ایشان سخن نگفتم اما ایشان نبوت نمودند. اما اگر در مشورت من قائم می ماندند کلام مرا به قوم من بیان می کردند و ایشان را از راه بد و از اعمال شریر ایشان بر می گردانیدند … سخنان انبیا را که به اسم من کاذبانه نبوت کردند شنیدم که گفتند: خواب دیدم … لهذا خداوند می گوید: من به ضد این انبیا هستم که زبان خویش را به کار برده می گویند: او گفته است.

و خداوند می گوید: اینک من به ضد اینان هستم که به خواب های دروغ نبوت می کنند و آنها را بیان کرده قوم مرا به دروغها و خیال های خود گمراه می نمایند و من ایشان را نفرستادم و مامور نکردم.

در عهد جدید هم به کسانی بر می خوریم که با ادعای رسالت از جانب عیسی (ع) و حواریان و با ادعای برخورداری از هدایت های روح القدس به نشر عقاید خود به نام عقاید ارتدوکسی مسیحیت پرداخته اند. از نگاه بسیاری از محققان، پولس، که مهم ترین شخصیت در شکل گیری الهیاتمسیحی است، از مهم ترین رسولان دروغین در عهد جدید است.

 

4- سر سپردگی مردم به روحانیان

جایگاه ویژه ی روحانیت در تفسیرو تبلیغ دین، آنان را در موقعیتی ممتاز و تاثیر گذار قرار داده است. اگر به موازات این نقش، دستگاه های نظارت کننده ی درون سازمانی یا مراقبت های مردمی موجود نباشد، رفته رفته منصب روحانیت به ابزاری برای کسب موقعیت اجتماعی و انحراف فرهنگی تبدیل می شود.

در آموزه های دینی اسلام، به مردم سفارش می شود که از عالمان دنیاگرا به شدت پرهیز کنند و در امور دینی آنها را مرجع خود قرار ندهند. رعایت نکردن این اصل در میان جامعه ی یهودی و مسیحی زمینه های ریاست و اقتدار روحانیت فاسد را فراهم ساخت. قرآن کریم اعتماد بی قید و شرط مردم به دانشمندان دینی را مورد نکوهش قرار داده است: اینان دانشمندان و راهبان خود را به جای خدابه الوهیت گرفتند.

 این در حالی بود که بسیاری از آنان به تصرفات نابجا در اموال مردم و مخالفت با احکام الهی مبادرت می کردند و مردم به وضوح شاهد عملکرد آنان بودند.

 

5- جایگاه ویژه حاکمان

تجربه ی تاریخی نشان می دهد که اغلب حاکمان به منافع حکومتی خود بیش از مصالح اجتماعی اندیشیده اند و آنگاه که در کنار صاحب منصبان دینی قرار گرفته اند در حد امکان از آن بهره گرفته اند و یا به معامله با آنان پرداخته اند.

آموزه های کتاب مقدس، به ویژه تعالیم پولس که مردم را تابع محض حاکمان می داند، آنان را در موضع برتر و مردم را سرسپرده ی آنان معرفی می کند و این خود در تاثیر گذاری حاکمان در سمت دهی به حرکت جامعه متدینان و تاثیرات احتمالی در آموزه های دینی آنان موثر بوده است.

احتمالاً نقش بارز کنستانتین در ایجاد تغییراتی در آموزه های مسیحیت در شورای نیقیه و انتقال آیین های مذهبی بت پرستان یونان به مسیحیت، از جمله تعطیلی یکشنبه و نقش هانری هشتم در ایجاد فرقه ی انگلیکن در انگلستان قرن شانزدهم، بدون وجود زمینه هایی در آموزه های مسیحیت، برای اعتبار دادن به جایگاه پادشاهان میسر نبود.رهپویان هدایت