پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

چرا مسلمان شدم

یکشنبه 26 آذر ماه 96 13:00

چرا مسلمان شدم

قریب 25 سال از عمر خود را در داخل تشکیلاتی محدود و مسدود و در عین حال مستبد و با نفوذ گذراندم تشکیلاتی که از عناصر و عمال خویش در قالب دینداري و خدمت بهره کشی کرده و به آن مجال اندیشه و مطالعه و فرصت خود پروري نمی داد و کودکان را پیش از دبستان با کلاسهاي به اصطلاح مهد کودك و غیره چنان آموزش می داد که از همان اوان رشد و شکوفایی بذر نفرت و کدورت نسبت به اسلام در قلب آنان جوانه میزد و چون کرمهاي ابریشم دنیا را در همان پیله محدود بهائیت میدیدند و براي نوجوانان به سبب روح سرکش و کنجکاوشان با بهترین وجه امکانات رسیدن به خواسته ها و تمایلات غریضی را در اختیارشان گذاشته و انواع سرگرمی ها و کلاسها را براي شستشوي مغزشان به کار می گرفت نوجوانی که روح بلند پرواز و انعطاف پذیرش آماده یادگیري و نقش پذیري است با تشویقها و ترغیبهاي کاذب و با وعده و وعیدهاي کاذب اعتقاد تحمیل شده را برترین شدن گام بر می داشت و جوانان « خادم » و بهترین اعتقاد می دانست و در تلاش تشکیلاتی شدن و اصطلاح تحریف شده اش اینگونه ترتیب یافته و شکل می گیرد. محرومیت و محدودیت را به جان می خریدند چرا که با آن همه مسئولیت تشکیلاتی و مسمومیت ذهنی اگر چه خلاءها و کمبودهایی را احساس می کردند دیگر نه توان اعتراض داشتند و نه زبان ابراز، آنان براي پیشبرد اهداف تشکیلاتی تمامی قواي خود را به کار می گرفتند.