پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

پادشاه انگلیسی و اعطای لقب «سر» به عبدالبها

یکشنبه 15 بهمن ماه 96 11:00

پادشاه انگلیسی و اعطای لقب «سر» به عبدالبها

پس از قيام حضرت امام خميني(ره) و حمايت علما و مردم از اين قيام كه به سركوب و كشتار خونين 15 خرداد 1342 منجر شد، بهائيان كه در قتل و غارت سابقه اي طولاني دارند، تنها 5 روز بعد از اين واقعه، ضمن ابراز خوشحالي از اين كشتار وحشيانه (كه نهايت مدنيت و اخلاق آنان را مي رساند) در قالب نامه اي از پرويز خسرواني فرمانده ژاندارمري ناحيه مركز به عنوان يكي از سردمداران اين جنايت تشكر كردند: