پیامبر اکرم (ص) : أسعَدُ العَجَمِ بِالإسلامِ أهلُ فارِسَ (خوشبخت ترين ملّت غير عرب به واسطه اسلام ، ايرانيان اند) , ميزان الحكمه ، ح ۱۵۷۵۶      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

پائولو کوئلیو وترویج عشق جنسی

یکشنبه 21 آبان ماه 96 18:20

پائولو کوئلیو وترویج عشق جنسی

کوئلیو نیز از عشق بسیار سخن می گوید عشق در تمام آثار کوئلیو به چشم می خورد اما در تمام این آثار عشق به یک معنا است وآن عشق دنیایی وجنسی است برهمین اساس شخصیت های اول داستان های اوزن هستند

به گزارش مفاز؛ کوئلیو نیز از عشق بسیار سخن می گوید عشق در تمام آثار کوئلیو به چشم می خورد اما در تمام این آثار عشق به یک معنا است وآن عشق دنیایی وجنسی است برهمین اساس شخصیت های اول داستان های اوزن هستند :

اگر به دنبال عشق واقعی هستم نخست باید از رفتن به دنبال عشق های بی ارزش احساس خستگی کنم . کسی که با نیروی جنسی روبرو می شود می دانددربرابر چیزی قرار دارد که تنها هنگامی با اوج شدتش درآن موفق خواهد شد که اختیار برخود را ازدست بدهد به دیگری اجازه می دهیم که نه تنها با جسم ما که باسراسر شخصیت ما رابطه برقرار کند این نیروهای ناب زندگی هستند که مستقل از ما با یکدیگر ارتباط می یابند وبنابراین دیگر نمی توانیم پنهان کنیم که کیستیم