پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

وهابیت و مقابله با ارزش های اسلام و انقلابی

دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 97 07:57

وهابیت و مقابله با ارزش های اسلام و انقلابی

وهابیت مخالفان خود را متهم به کفر و شرک می کند و اموال و ناموس و نفوس سایرین را حلال می داند . براساس همین تفکرات خشک و بسته بود که وقتی سعودی ها در سال 1344 هــ . ق برمکه و مدینه تسلط یافتند ، ابنیه متبرک بقیع و آثار خاندان رسالت و صحانه پیامبر را تخریب کردند.

به گزارش مفاز؛ وهابیت مخالفان خود را متهم به کفر و شرک می کند و اموال و ناموس و نفوس سایرین را حلال می داند . براساس همین تفکرات خشک و بسته بود که وقتی سعودی ها  در سال 1344 هــ . ق  برمکه و مدینه تسلط یافتند ، ابنیه متبرک بقیع و آثار خاندان رسالت و صحانه پیامبر را تخریب کردند.