پیامبر اکرم (ص) : أنَّهُ نَهى عَن نِكاحٍ يُرادُ بِهِ غَيرُ وَجهِ اللّهِ وَالعِفَّةِ ، ونَهى عَنِ النِّكاحِ بِالرِّياءِ وَالسُّمعَةِ . (از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه ايشان از ازدواجى كه براى غير رضاى خدا و حفظ پاك دامنى باشد ، نهى فرمود ، و از ازدواج براى خودستايى و شهرت طلبى نيز نهى فرمود) , دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۴ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

وهابیت در دوران معاصر

دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 97 08:00

وهابیت در دوران معاصر

برخی از میوه های تلخ این شجره خشونت عبارت اند از : \" طالبان \" در افغانستان ، \" سپاه صحابه \" در شبه قاره و \" القاعده \" در کل خاورمیانه که با عملکرد افراطی خود ، تصویر زشتی از اسلام در اذهان و عقول جهانیان ترسیم کرده اند .

به گزارش مفاز؛ برخی از میوه های تلخ این شجره خشونت عبارت اند از : " طالبان " در افغانستان ، " سپاه صحابه " در شبه قاره و " القاعده " در کل خاورمیانه که با عملکرد افراطی خود ، تصویر زشتی از اسلام در اذهان و عقول جهانیان ترسیم کرده اند . ملت  مجاهد  افغانستان که قوای ارتش سرخ روس را به زانو در آورده و دولت دست  نشانده  شوروی را ساقط کرده بود ، در مدت زمان کوتاه سلطه طالبان چنان به ستوه آمد که به ناچار از میان بد و بدتر ، بد را برگزید و برای رهایی از شر سلطه طالبان تن به ذلت اشغال داد. آنها در عراق نیز چنان خشونت آفریدند که عرصه حیات را بر این ملت ستمدیده تنگ کردند .