پیامبر اکرم (ص) : أسعَدُ العَجَمِ بِالإسلامِ أهلُ فارِسَ (خوشبخت ترين ملّت غير عرب به واسطه اسلام ، ايرانيان اند) , ميزان الحكمه ، ح ۱۵۷۵۶      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

وضعیت جسمانی بهاءالله از نگاه خواهر

سه شنبه 16 بهمن ماه 97 10:07

وضعیت جسمانی بهاءالله از نگاه خواهر

عبدالبها در نامه اش به عمه خانم عزیه، بعد از مقدار زیادي مقدمه چینی سر انجام به زبان کنایه، عمویش ازل را درباره فرزندانش که پدر را رها کرده و به نزد میرزا حسینعلی رفته اند مورد نقد قرار می دهد و می گوید نفوسی که خود نیاز به مربی دارند چگونه توانند مربی دیگران باشند و مریض کی تواند طبیب گردد و ناتوان هرگز پزشک توانا نشود...