امام حسین علیه السلام : مَن دَعا عَبدا مِن ضَلالَةٍ إلى مَعرِفَةِ حَقٍّ فَأَجابَهُ، كانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ كَعِتقِ نَسَمَةٍ . («هر كس انسانى را از گم راهى به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند، اجرى مانند آزاد كردن بنده دارد» .) , مسند زيد : ص ۳۹۰ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

وضعیت جسمانی بهاءالله از نگاه خواهر

سه شنبه 16 بهمن ماه 97 10:07

وضعیت جسمانی بهاءالله از نگاه خواهر

عبدالبها در نامه اش به عمه خانم عزیه، بعد از مقدار زیادي مقدمه چینی سر انجام به زبان کنایه، عمویش ازل را درباره فرزندانش که پدر را رها کرده و به نزد میرزا حسینعلی رفته اند مورد نقد قرار می دهد و می گوید نفوسی که خود نیاز به مربی دارند چگونه توانند مربی دیگران باشند و مریض کی تواند طبیب گردد و ناتوان هرگز پزشک توانا نشود...