امام حسین علیه السلام : مَن دَعا عَبدا مِن ضَلالَةٍ إلى مَعرِفَةِ حَقٍّ فَأَجابَهُ، كانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ كَعِتقِ نَسَمَةٍ . («هر كس انسانى را از گم راهى به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند، اجرى مانند آزاد كردن بنده دارد» .) , مسند زيد : ص ۳۹۰ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

علت حمایت ها وهمکاری های متقابل رژیم صهیونیستی وفرقه بهائیت چیست

پنجشنبه 30 آذر ماه 96 16:44

علت حمایت ها وهمکاری های متقابل رژیم صهیونیستی وفرقه بهائیت چیست

صهیونیسم بزرگ ترین دشمن خودرا اسلام ومسلمین می داند همانطور که اشاره شد منطقه خاورمیانه از نظرجغرافیایی واستراتژیک موقعیتی بسیار حساس داردچراکه صهیونیست هامدعی حکمرانی وتسلط برجهان هستند

به گزارش مفاز؛‌ صهیونیسم بزرگ ترین دشمن خودرا اسلام ومسلمین می داند همانطور که اشاره شد منطقه خاورمیانه از نظرجغرافیایی واستراتژیک موقعیتی بسیار حساس داردچراکه صهیونیست هامدعی حکمرانی وتسلط برجهان هستند و مطابق دیدگاه های آنهابرای تحقق این حمکرانیباید یهودیان در منطقه فلسطین گردآمدن وادامه حیات دهند لذامردم فلسطین راقتل عام کرده و این مکان رابه زور اشغال کردند آنها برای اینکه بتوانند جایگاه خود را تثبیت کنند،تلاش کردند تا مهمترین سد و مانع یعنی اسلام را نابود کنند آنها برای این کار به یک بازو در جوامع اسلامی نیاز داشته –ودارند-بهائیت که مهم ترین خصیصه آن تکان دادن برای اربابان است این ماموریت رابرعهده گرفت با توجه به خاطرات وصحبت های برخی افراد سرشناس بهائی مانند ((عبدالحسن آیتی ))و حسن نیکو، که راه یافته وبه اسلام مشرف شدند می توان گفت که عده قابل توجهی از بهائیان را یهودیان یا صهیونیست های با ظاهر بهائی شده تشکیل می دهد>به همین خاطراست که بهائیت و صهیونیسم پیوندی ناگسستنی دارند تاجایی که مراکز اصلی هدایت و مدیریت فرقه بهائیت ،واقع در حیفا و عکا(درفلسطین اشغالی )است وازآنجا نفشه های خود را قبال منطقه به ویژه ایران پی می گیرد که البته همه آنها به لطف خدا بی اثرمانده اند .ضمن اینکه بهائیان  به صراحت موجودیت خود را وابسته به موجودیت و بقای اسرائل عنوان کرده و آن رابا کمک های مالی و جاسوسی مورد حمایت قرار می دهند