امام حسین علیه السلام : مَن دَعا عَبدا مِن ضَلالَةٍ إلى مَعرِفَةِ حَقٍّ فَأَجابَهُ، كانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ كَعِتقِ نَسَمَةٍ . («هر كس انسانى را از گم راهى به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند، اجرى مانند آزاد كردن بنده دارد» .) , مسند زيد : ص ۳۹۰ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

هزار پیشه

یکشنبه 7 مرداد ماه 97 10:39

هزار پیشه

یکی از عناصر مهم و کلیدي تشکیلات بهائیت، سپهبد عبدالکریم ایادي بود که از نفوذ مهم و تعیینکنندهاش در دربار پهلوي، براي پیشبرد اهداف خود و فرقه بهره میگرفت. در اسناد سفارت امریکا به سندي بر میخوریم که حاوي گزارش خیلی محرمانه امریکاییها از رابطین با امریکا در ایران است. این سند در معرفی واسطهها و دلالان اعمال نفوذ سیاسی امریکا در ایران مینویسد...