امام صادق(ع) : مَن ذُكِرنا عِندَهُ فَفاضَت عَيناهُ حَرَّمَ اللّه‏ُ وَجهَهُ عَلَى النّار؛ (هركس در نزد او از ما ياد شود و او بگريد، خداوند چهره ‏اش را بر آتش حرام گرداند.) , كامل الزيارات، ص۱۰۴      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

هزار پیشه

یکشنبه 7 مرداد ماه 97 10:39

هزار پیشه

یکی از عناصر مهم و کلیدي تشکیلات بهائیت، سپهبد عبدالکریم ایادي بود که از نفوذ مهم و تعیینکنندهاش در دربار پهلوي، براي پیشبرد اهداف خود و فرقه بهره میگرفت. در اسناد سفارت امریکا به سندي بر میخوریم که حاوي گزارش خیلی محرمانه امریکاییها از رابطین با امریکا در ایران است. این سند در معرفی واسطهها و دلالان اعمال نفوذ سیاسی امریکا در ایران مینویسد...