پیامبر اکرم (ص) : أسعَدُ العَجَمِ بِالإسلامِ أهلُ فارِسَ (خوشبخت ترين ملّت غير عرب به واسطه اسلام ، ايرانيان اند) , ميزان الحكمه ، ح ۱۵۷۵۶      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

نماز گنابادیه تصوف

یکشنبه 3 تیر ماه 97 11:08

نماز گنابادیه تصوف

یکی از اعتقادات فرقه منحرف گنابادیه این است که شخص باید در هنگام نماز و عبادت صورت قطب خود را در ذهنش تجسم کند! حال سوال ما این است که این مطلب در کجای قران و روایات اهل بیت امده است؟ کدام از امامان یا حتی مراجع ما قائل به این مطلب هستند؟ این مطلب نشان دهنده انحراف شدید این فرقه است که به جای یاد خدا، قطب را در نماز و عبادت در نظر میگیرند و برای قطب خود مقام خدایی قائل هستند! در اینجا فقط سه نظریه اقطاب گذشته را می اوریم، تا ناقوس رسوایی این فرقه به صدا در اید و به خاطر مضحک بودن فرمایشات دیگر اقطاب این فرقه...