امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

نقش فرقه بابیه و بهائیت در موضوع کشف حجاب

دوشنبه 11 دی ماه 96 10:22

نقش فرقه بابیه و بهائیت در موضوع کشف حجاب

یکی از اقدامات استعارگران پس از بنیان نهادن مذهب « بابیگری » و معرفی علی محمد باب به عنوان رهبر و پیشوای این دین ساختگی , آماده کردن تدریجی یک زن « نمونه ای » رفع حجاب شده و متمایل به فساد و هرزگی بود که به عنوان یکی از عناصر سطح بالای بابیگری به منظور ترویج گسترش فرهنگ بی حجابی و آزادی جنسی در ایران , نقش آفرینی می کرد و نه تنها الگوی همه زنان تابع این مذهب استعماری محسوب میشد , که با تبلیغات و سخنرانی ها و القائات عقاید و افکار استعمار ساخته اش , دختران و زنان مسلمان محجوبه را به رها ساختن پوشش و گرایش به آزادی جنسی به سبک و شیوه دنیای غرب ترغیب می نمود.