امام علی علیه السلام : أبخَلُ النّاسِ مَن بَخِلَ على نفسِهِ بمالِهِ و خلّفَهُ لِوُرّاثِهِ؛ (بخيل‏ترين مردم كسى است كه مال خويش را از خود دريغ دارد و براى وارثانش بگذارد.) , غرر الحكم : ح3253      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

خشم سایت مسیحیت تبشیری از برگزاری کارگاه های نقد مسیحیت در مشهد!javascript:;

چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه 96 12:01

خشم سایت مسیحیت تبشیری از برگزاری کارگاه های نقد مسیحیت در مشهد!

رسانه های مسیحیت تبشیری با تمام توان خود سعی در ایجاد اسلام هراسی و اسلام ستیزی داشته و سعی دارند تا مسیحیت را دین برتر و راه نجات معرفی نمایند.

این مساله باعث شده تا لزوم آشنایی جوانان عزیز کشورمان با حقیقت مسیحیت بیش از پیش آشکار شود تا همگان برتری اندیشه های اسلامی را در مقابل مسیحیت تحریف شده دریابند.

این مساله باعث شده تا کارگاههای نقد و بررسی مسیحیت در کشورمان بیش از پیش احساس شود تا در سایه این دوره ها جوانان عزیز کشورمان از مسیحیت و چالش های گسترده این دین آشنایی بیشتری به دست بیآورند.

اما گویا برگزاری این دوره ها به مذاق رسانه های وابسته به مسیحیت تبشیری خوش نیامده و آنان سعی می کنند برگزاری این دوره ها را نه در راستای آشنایی با حقیقت مسیحیت ؛ بلکه به عنوان مسیحیت ستیزی تلقی نمایند.

اما بی شک گفتن حقایق و واقعیت های مسیحیت به هیچ وجه ستیز با مسیحیت نبوده و این کارگاهها تنها در راستای شناخت بیشتر جوانانمان از حقایق مسیحیت می باشد و باید با وجود تبلیغات گسترده مسیحیان در ایران افزایش یابد.