امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

نفی دین از دیدگاه اشو

شنبه 20 آبان ماه 96 14:48

نفی دین از دیدگاه اشو

اشو اصولا با دین مخالف است ودین داری واقعی را دربی دینی می داند اومعتقد است این کاری است که دین های متعارف با مردم می کنند سرکوب ،سرکوب، سرکوب، آن ها اجازه نمی دهند

به گزارش مفاز؛ اشو اصولا با دین مخالف است ودین داری واقعی را دربی دینی می داند اومعتقد است این کاری است که دین های متعارف با مردم می کنند سرکوب ،سرکوب، سرکوب، آن ها اجازه نمی دهند که شما خودتان باشید موجود طبیعی باشید آنها شما فلج می کنند علیل می کنند البته کنترل افراد آسان است کنترل افراد علیل آسان است تسلط وتفوق بر آدم های مرده کار آسانی است اما کنترل مردمی که از زندگی شان لذت می برند دشوار است بدون شک هر دین ونظام فکری با توجه به نگاهی که به نظام هستی دارد هدف ها وباید ونبایدهایی را طراحی می کند اشو با این نظام فکری مخالف است اوبا قانون برنامه وبا هدفمند زندگی کردن مخالف است وفقط از طبیعی بودن سخن می گوید که معلوم نیست منظور او از طبیعی بودن چیست ؟