امام صادق(ع) : مَن ذُكِرنا عِندَهُ فَفاضَت عَيناهُ حَرَّمَ اللّه‏ُ وَجهَهُ عَلَى النّار؛ (هركس در نزد او از ما ياد شود و او بگريد، خداوند چهره ‏اش را بر آتش حرام گرداند.) , كامل الزيارات، ص۱۰۴      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

نفی دین از دیدگاه اکنکار

شنبه 20 آبان ماه 96 14:54

نفی دین از دیدگاه اکنکار

به سختی می توان ادعا کرد که دین ومذهب پدیده ای ساخت بشر نباشد وکشیش ها ومقامات روحانی یقینا از طرف کسی جز خودشان ماموریت نیافته اند

به گزارش مفاز؛ به سختی می توان ادعا کرد که دین ومذهب پدیده ای ساخت بشر نباشد وکشیش ها ومقامات روحانی یقینا از طرف کسی جز خودشان ماموریت نیافته اند جالب این است که اکنکار از طرفی دین را نفی می کند واز طرف دیگر عقیده خود را دین معرفی می کند ومدعی است هیچ دینی به جز اکنکار وجود ندارد اگر این سخن را بپذیریم سوالی به ذهن می رسد وآن اینکه اگر دین ساخت بشر است دین اکنکار از جانب چه کسی ماموریت دارد وچگونه می توان به این دین اطیمنان کرد وپیرو آن شد؟