پیامبر اکرم (ص) : أنَّهُ نَهى عَن نِكاحٍ يُرادُ بِهِ غَيرُ وَجهِ اللّهِ وَالعِفَّةِ ، ونَهى عَنِ النِّكاحِ بِالرِّياءِ وَالسُّمعَةِ . (از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه ايشان از ازدواجى كه براى غير رضاى خدا و حفظ پاك دامنى باشد ، نهى فرمود ، و از ازدواج براى خودستايى و شهرت طلبى نيز نهى فرمود) , دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۴ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

نفی دین از دیدگاه اکنکار

شنبه 20 آبان ماه 96 14:54

نفی دین از دیدگاه اکنکار

به سختی می توان ادعا کرد که دین ومذهب پدیده ای ساخت بشر نباشد وکشیش ها ومقامات روحانی یقینا از طرف کسی جز خودشان ماموریت نیافته اند

به گزارش مفاز؛ به سختی می توان ادعا کرد که دین ومذهب پدیده ای ساخت بشر نباشد وکشیش ها ومقامات روحانی یقینا از طرف کسی جز خودشان ماموریت نیافته اند جالب این است که اکنکار از طرفی دین را نفی می کند واز طرف دیگر عقیده خود را دین معرفی می کند ومدعی است هیچ دینی به جز اکنکار وجود ندارد اگر این سخن را بپذیریم سوالی به ذهن می رسد وآن اینکه اگر دین ساخت بشر است دین اکنکار از جانب چه کسی ماموریت دارد وچگونه می توان به این دین اطیمنان کرد وپیرو آن شد؟