امام حسین علیه السلام : مَن دَعا عَبدا مِن ضَلالَةٍ إلى مَعرِفَةِ حَقٍّ فَأَجابَهُ، كانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ كَعِتقِ نَسَمَةٍ . («هر كس انسانى را از گم راهى به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند، اجرى مانند آزاد كردن بنده دارد» .) , مسند زيد : ص ۳۹۰ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

نشانی از خورشید

یکشنبه 21 بهمن ماه 97 09:33

نشانی از خورشید

بسم الله الرحمن الرحیم پانزدهم شعبان، زادروز امام مهدي حجۀ الحسن - علیهالسلام دیدگاه شکوهمندي را فرا راه شیعه نهاده که هر گاه در آن آینه مینگرد تحقق کامل ویژگیهاي مکتبش را در آن مییابد و بر این اساس است که کوششی پیگیر و همه جانبه دارد، تا همواره این نور را زنده و این سرور را پاینده بدارد، زیرا شیعه در این آینه: خود را میبیند که آرزوها و امیدهایش براي تعالی انسان و جهان تحقق یافته. انسان را میبیند که خواه و ناخواه، راهی راه خدا و شایستهي پذیرش اسم و رسم انسانیت شده.