امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

نامه امام خمینی به هویدا

شنبه 8 دی ماه 97 13:47

نامه امام خمینی به هویدا

این نامه گویاي اهداف و نیات شخصی است بنام هویدا که در خانه بهائی و بهائی زاده بزرگ شد و تربیت یافت و با کمک ایادي صهیونیستی به بالاترین مقام اجرائی کشور یعنی نخست وزیري ایران رسید. اگر چه سعی میکرد بهائیت خود را آشکار نکند ولی مفاد نامه اعتراض آمیز امام خمینی (ره) نشان می دهد که چگونه این نامسلمان همان اهداف ضد اسلامی و استعماري بهائیت را در پناه حکومت ننگین پهلوي به اجرا درآورد: