امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

ناجی درخت نیم مرده!

چهارشنبه 28 آذر ماه 97 12:20

ناجی درخت نیم مرده!

اعتقادهاي ویژه در آئین بهائی (تازه ترین دین جهانی) داستان هاي شگفتی دارد بویژه که ناقل آن سفیر اسرائیل باشد. یکی از این اعتقادات داستان درخت نیم مرده است که با کمک کارشناسان اسرائیلی دوباره زنده شده و حیات دوباره اي یافت! مئیر عزري سفیر اسرائیل در ایران که دوست صمیمی سر لشکر ایادي پزشک بهائی محمدرضا شاه (پهلوي دوم) که مقتدرترین فرد در حکومت شاه شمرده می شد به شرح این ماجرا پرداخته است...