پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

نا آرامی همسرتان چه بود ؟ آیا او واقعاً بهائیت را قبول داشت ؟

پنجشنبه 10 خرداد ماه 97 13:36

نا آرامی همسرتان چه بود ؟ آیا او واقعاً بهائیت را قبول داشت ؟

خیر ، همسرم آن باورهای واقعی را نسبت به بهائیت نداشت اما چیزی که را وادار کرده بود اینطور رفتار کند ، زندگی مشترکمان بود و ترس متلاشی شدن این زندگی زجرش می داد بیشتر آن هم به خاطر جو روانی تشکیلات بود

به گزارش مفاز؛ خیر ، همسرم آن باورهای واقعی را نسبت به بهائیت نداشت اما چیزی که را وادار کرده بود اینطور رفتار کند ، زندگی مشترکمان بود و ترس متلاشی شدن این زندگی زجرش می داد بیشتر آن هم به خاطر جو روانی تشکیلات بود او می گفت من از این ناراحت نیستم که مسلمان باشی یا بهائی از اینکه زندگی ام از هم می پاشد ناراحتم . بچه هایمان آواره می شوند آه آنها دامن ما را می گیرد ما را رسوا می کنند شاید تصادف کنیم شاید خانه مان خراب شود یا آسیب های اجتماعی دامنگیر بچه هایمان شود . می گفت اگر تو بمیری ، من فردا چه کنم ؟ چه کسی را خبردار کنم ؟ می گفت پدرم و برادرم اگر بفهمند می آیند و مرا می برند تو هم که نمی گذاری من بچه ها را ببرم پس من چه کار کنم ؟ سعی می کرد احساس وعاطفه را حجاب بین حقیقت شریعت محمدی و زندگی خصوصی ما قرار بدهد .احساساتم را تحریک می کرد به هر حال خیلی بحث کردیم و فهمید که من دیگر کسی نیستم که بخواهم بر گردم .