امام حسین علیه السلام : مَن دَعا عَبدا مِن ضَلالَةٍ إلى مَعرِفَةِ حَقٍّ فَأَجابَهُ، كانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ كَعِتقِ نَسَمَةٍ . («هر كس انسانى را از گم راهى به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند، اجرى مانند آزاد كردن بنده دارد» .) , مسند زيد : ص ۳۹۰ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

مناسبات مانکجی هاتریا با بهائیان

سه شنبه 13 آذر ماه 97 13:57

مناسبات مانکجی هاتریا با بهائیان

کتاب حاضر پس از انتشار در ایام 29 ، به دلیل اهمیت موضوع، با استقبال گسترده پژوهشگران مواجه گردید، که خواهان بررسی و روشنگري بیشتر راجع به مسئله بودند. این جانب نیز در ادامه تحقیقات خود که پیرامون مانکجی هاتریا، کارگزار زبده استعمار انگلیس در ایران و کشورهاي پیرامون، به نکات جدیدي راجع به او دست یافتم که به شناخت بیشتر و کاملتر وي و مأموریتهایش کمک میداد.