امام حسین علیه السلام : مَن دَعا عَبدا مِن ضَلالَةٍ إلى مَعرِفَةِ حَقٍّ فَأَجابَهُ، كانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ كَعِتقِ نَسَمَةٍ . («هر كس انسانى را از گم راهى به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند، اجرى مانند آزاد كردن بنده دارد» .) , مسند زيد : ص ۳۹۰ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

مفتاح بابالابواب، یا، تاریخ باب و بهاء

یکشنبه 5 اسفند ماه 97 13:41

مفتاح بابالابواب، یا، تاریخ باب و بهاء

بسم الله الرحمن الرحیم و الصلوة و السلام علی محمد و آله الطاهرین ادیان و مذاهبی که در عالم وجود دارد بر دو قسم است: اول - ادیان و مذاهبی که داراي اصل صحیح و از طرف خداوند جهان براي هدایت افراد انسان نازل گشته. هر چند بعد از مدتی به واسطهي تکامل اوضاع بشر از جانب خداي منسوخ شده باشد. (در حقیقت دین موقتی بوده که مدت آن به پایان رسیده و خداوند پایان مدت آن را اعلام و دین کاملتري به جاي آن تشریع فرموده) این گونه ادیان و مذاهب باید به نام ادیان و مذاهب اصیل نامیده شوند. از این قسم است دین یهود و نصاري که با ظهور دین اسلام منسوخ گشتهاند. اگر چه هیچ یک از آنها اکنون دین رسمی بشر نیستند ولی از ادیان اصیل به شمار میروند که داراي اصل آسمانی بوده و نهایت منسوخ شدهاند