پیامبر اکرم (ص) : أنَّهُ نَهى عَن نِكاحٍ يُرادُ بِهِ غَيرُ وَجهِ اللّهِ وَالعِفَّةِ ، ونَهى عَنِ النِّكاحِ بِالرِّياءِ وَالسُّمعَةِ . (از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه ايشان از ازدواجى كه براى غير رضاى خدا و حفظ پاك دامنى باشد ، نهى فرمود ، و از ازدواج براى خودستايى و شهرت طلبى نيز نهى فرمود) , دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۴ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

مظلوم نمایی به قیمت دروغ پردازي

پنجشنبه 4 مرداد ماه 97 10:25

مظلوم نمایی به قیمت دروغ پردازي

یکی از اهرمهاي قوي تشکیلات بهائیت براي حفظ و صیانت از خود و همچنین جلب ترحم و احیانا کسب حمایت عمومی، استفاده از حربه مظلومنمایی است که در این راه سابقهاي دیرین دارند و موارد بسیاري مشاهده شده که حتی به دروغ پردازي نیز روي آوردهاند و گاه این دروغبافیها چنان آشکار است که انسان نقل آن را در نشریات بهائی چیزي جز دستکم گرفتن شعور و عقلانیت مخاطبان نمیداند و انصافا اگر بهائیان نیز به درج این مطالب معترض شوند حق دارند...