امام حسین علیه السلام : مَن دَعا عَبدا مِن ضَلالَةٍ إلى مَعرِفَةِ حَقٍّ فَأَجابَهُ، كانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ كَعِتقِ نَسَمَةٍ . («هر كس انسانى را از گم راهى به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند، اجرى مانند آزاد كردن بنده دارد» .) , مسند زيد : ص ۳۹۰ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

مظلوم نمایی به قیمت دروغ پردازي

پنجشنبه 4 مرداد ماه 97 10:25

مظلوم نمایی به قیمت دروغ پردازي

یکی از اهرمهاي قوي تشکیلات بهائیت براي حفظ و صیانت از خود و همچنین جلب ترحم و احیانا کسب حمایت عمومی، استفاده از حربه مظلومنمایی است که در این راه سابقهاي دیرین دارند و موارد بسیاري مشاهده شده که حتی به دروغ پردازي نیز روي آوردهاند و گاه این دروغبافیها چنان آشکار است که انسان نقل آن را در نشریات بهائی چیزي جز دستکم گرفتن شعور و عقلانیت مخاطبان نمیداند و انصافا اگر بهائیان نیز به درج این مطالب معترض شوند حق دارند...