امام صادق علیه السلام : اَلْبِرُّ يَزيدُ فِى الرِّزْقِ (نيكوكارى روزى را زياد مى‏كند) , كتاب الزهد، ص ۳۳      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

مصادره تشکیلات بهایی توسط آمریکائیان

یکشنبه 11 آذر ماه 97 09:50

مصادره تشکیلات بهایی توسط آمریکائیان

اکنون نگاهی به ترکیب حضور بهائیان در دوره هاي نه گانه تشکیل بیت العدل از سال 1342 تا به حال توجه کنید: مطابق مرامنامه بیت العدل، اعضاي آن هر پنج سال یکبار با حضور نمایندگان و رابطین محافل ملی کشورها، انتخاب می شوند. چنانچه اشاره گردید، اولین انتخابات بیت العدل در سال 1963 /م ( 1342 ه.ش) و آخرین آن در سال ( 2003 /م)- 1382 (ه - ش) برگزار شد.