امام صادق علیه السلام : اَلْبِرُّ يَزيدُ فِى الرِّزْقِ (نيكوكارى روزى را زياد مى‏كند) , كتاب الزهد، ص ۳۳      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

مبارزه دولت شوروي با بهائیان

دوشنبه 28 خرداد ماه 97 09:43

مبارزه دولت شوروي با بهائیان

دولت اتحاد جماهیر شوروي (زمان ریاست استالین) از سال 1307 ش / 1928 م به بعد (خصوصا در آستانه جنگ جهانی دوم دست به تصرف مشرقالاذکار عشقآباد زد و آن را تبدیل به موزه ساخت. همچنین، در سطحی وسیع، به دستگیري و تبعید بهائیان به نقاط مختلف روسیه (نظیر سیبري) و بعضا ایران پرداخت، اموال و کتبشان را ضبط کرد و محافل و مدارسشان را تعطیل و فعالیتهاي اجتماعی و تبلیغاتیشان را در عشقآباد و دیگر نقاط روسیه ممنوع ساخت.