پیامبر اکرم (ص) : أنَّهُ نَهى عَن نِكاحٍ يُرادُ بِهِ غَيرُ وَجهِ اللّهِ وَالعِفَّةِ ، ونَهى عَنِ النِّكاحِ بِالرِّياءِ وَالسُّمعَةِ . (از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه ايشان از ازدواجى كه براى غير رضاى خدا و حفظ پاك دامنى باشد ، نهى فرمود ، و از ازدواج براى خودستايى و شهرت طلبى نيز نهى فرمود) , دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۴ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

مبارزه دولت شوروي با بهائیان

دوشنبه 28 خرداد ماه 97 09:43

مبارزه دولت شوروي با بهائیان

دولت اتحاد جماهیر شوروي (زمان ریاست استالین) از سال 1307 ش / 1928 م به بعد (خصوصا در آستانه جنگ جهانی دوم دست به تصرف مشرقالاذکار عشقآباد زد و آن را تبدیل به موزه ساخت. همچنین، در سطحی وسیع، به دستگیري و تبعید بهائیان به نقاط مختلف روسیه (نظیر سیبري) و بعضا ایران پرداخت، اموال و کتبشان را ضبط کرد و محافل و مدارسشان را تعطیل و فعالیتهاي اجتماعی و تبلیغاتیشان را در عشقآباد و دیگر نقاط روسیه ممنوع ساخت.