امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

مبارزه امام صادق (ع) با بدعت صوفیگري

سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 96 09:12

مبارزه امام صادق (ع) با بدعت صوفیگري

عصر امام صادق (ع) عصر پیدایش افکار و عقاید گوناگون در میان مسلمانان است، در زمان آن حضرت برخورد میان آراء و عقائد گوناگون در پیرامون مسائل مختلف در نهایت شدت رواج داشت. امام صادق (ع) به روش معتدل خود در مراقبت از رسالتی که درباره شیعه بر عهده داشت، ادامه می داد و آن عبارت بود از استقلال در عقیده و دوري جستن از اختیار یکی از آراء و عقاید افراطی و برتري دادن آن بر دیگر عقائد، چنانکه جامعه اسلامی آن عصر بدین گونه رفتار می کرد. در زمان امام جعفر صادق (ع) نهضتهاي دینی و احتجاجات مذهبی به شدت جریان داشت، شیعیان امامیه...