امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

قصه ي هویدا

سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 97 13:52

قصه ي هویدا

معرفی امیرعباس هویدا که شخصی سرشناس و سال ها نخست وزیر ایران بود در ابتداي امر، کاري ساده و آسان می نماید؛ ولی پس از تحقیقی مختصر، معلوم می گردد که پیچیدگی و هزار تويِ سرگذشت سیاستمداري چون او، شناختِ هویداي واقعی را، با مشکلاتی فراوان، روبرو خواهد کرد. بدیهی است که کندوکاوِ نشریات و روزنامه ها و حتی استماع اظهارات این و آن که روزگاري با او بوده اند براي شناخت چهره واقعی او، هرگز کافی نیست. اگر قرار باشد، امیرعباس هویدا را از لابلاي نوشته هاي نشریاتی که یکسره در خدمت رژیم شاهنشاهی بودند، بازشناسی کنیم، هویدایی را می یابیم که درباره اش می نوشتند: دوستانش او را مردي خوش قلب و مودب و متواضع، دمکرات و صمیمی می دانند که ذکاوت خاص و استعداد زیادي در انطباق » خود با مقتضیات زمان دارد... تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در تهران به پایان رسانیده و از دارالفنون فارغ التحصیل می باشد. پس از آن براي ادامه تحصیلات رهسپار دیار فرنگ شد ...